ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ

Σ.Α.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

 

Στις εγκαταστάσεις της ιστορικής Γαλακτοκομικής Σχολής στον Κατσικά Ιωαννίνων, από όπου έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 2.000 τεχνίτες τυροκομίας, η Σ.Α.Ε.Κ. διαθέτει και λειτουργεί σύγχρονες δομές εκπαίδευσης και ένα πρότυπο τυροκομείο.

 

Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στις αρχές και στα πρότυπα της σύγχρονης τυροκομίας, συνδυάζοντας την παράδοση με την υψηλή τεχνολογία. Στόχος η εκμάθηση της διαδικασίας παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, όπως το τυποποιημένο και μεταποιημένο γάλα διαφόρων μορφών ή/και προϊόντα αυτού, καθώς και όλοι οι τύποι των τυριών και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτι, παγωτό, βούτυρο κ.λπ.). Παράλληλα εξειδικεύονται στην υποβολή ισοζυγίων και εισκομίσεων γάλακτος στην ηλεκτρονική  εφαρμογή «ARTEMIS» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του πιστοποιητικού κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτεί ο ΕΦΕΤ για τους χειριστές των τροφίμων.

Τέλος οι σπουδαστές, εκτός της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Erasmus+, εκπαιδεύονται και σε προγράμματα συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η Σ.Α.Ε.Κ. είναι εκπρόσωπος της χώρας μας και μέλος-σύμβουλος στο ευρωπαϊκό δίκτυο FACEnetwork, στο οποίο συμμετέχουν με τη μορφή ενώσεων και συνεταιρισμών, παραγωγοί τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων ιδιοπαραγωγής από πολλά κράτη μέλη της Ευρώπης.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου κατάρτισης οι απόφοιτοι  είναι  εξειδικευμένοι επαγγελματίες που έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε βιομηχανίες γάλακτος, τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, κτηνοτροφικές μονάδες, ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες με δική τους επιχείρηση, σε έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής. 

Εκπαιδεύσου στις αρχές και στα πρότυπα της σύγχρονης γαλακτοκομίας και τυροκομίας, συνδυάζοντας την παράδοση με την υψηλή τεχνολογία.