ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

Σ.Α.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

 

Η Σ.Α.Ε.Κ. λειτουργεί στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της ιστορικής Γεωργικής Σχολής της Μεσσαράς, στις οποίες λειτουργούν θερμοκήπια και μονάδες υδροπονικής καλλιέργειας. Εκεί, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται και καταρτίζονται σε σύγχρονες μεθόδους και εξοπλισμούς, για την κατασκευή, συντήρηση και ανανέωση των θερμοκηπίων, καθώς και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων θερμοκηπίου.

Οι σπουδαστές στο πλαίσιο των σπουδών τους, απασχολούνται με όλο τον κύκλο των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, από φύτευση έως συγκομιδή, όπως και στις τεχνικές συντήρησης των θερμοκηπίων και στον έλεγχο/παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας των απαραίτητων για την καλλιέργεια πρώτων υλών, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Επίσης, εκπαιδεύονται στη διαδικασία τυποποίησης και εμπορίας των θερμοκηπιακών προϊόντων.

Ειδικότερα, είτε αυτοδύναμα ή/και σε συνεργασία με επιστήμονες, εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτομίες της Γεωπονικής Επιστήμης που αφορούν τον τομέα της δυναμικής φυτοπαραγωγής, όπως είναι η εντατική καλλιέργεια λαχανικών, ανθοκομίας και δενδροκομίας που αναπτύσσονται υπό κάλυψη. Μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία και διαχείριση δενδροκηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων. Εναλλακτικά, μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς της ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και της αναπαραγωγής των φυτών (φυτώρια, σποροπαραγωγή, πολλαπλασιαστικό υλικό).

Μάθε τα πάντα για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, από τη φύτευση και τη συγκομιδή έως και την εμπορία θερμοκηπιακών προϊόντων.

 

no one