ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

Σ.Α.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

 

Στις εγκαταστάσεις της Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λάρισας, σε ένα περιφραγμένο αγρόκτημα 40 στρεμμάτων με συγκρότημα 43 διατηρητέων κτηρίων, ανάμεσά τους και το εμβληματικό κτήριο της βιβλιοθήκης, η Σ.Α.Ε.Κ. συνεχίζει την υπερεκατονταετή εκπαιδευτική ιστορία της Σχολής και λειτουργεί στον χώρο με σύγχρονες δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης σπουδαστών για δύο ειδικότητες, που περιλαμβάνουν εργαστήρια γεωργικών μηχανημάτων και μηχανολογίας, καθώς και βουστάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο και καλλιεργήσιμους αγρούς.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Οι σπουδαστές της ειδικότητας «Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων» εξειδικεύονται στην εκμάθηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων επιχειρηματικών προτύπων για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων ζωικής παραγωγής, με γνώμονα τον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, την ευζωία των αγροτικών ζώων και τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Η εκπαίδευσή τους ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, στην παραγωγή και μεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων, τον ασφαλή χειρισμό του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών, την οικονομική και διοικητική διαχείριση των επιχειρήσεων, όπως και την εμπορία/προώθηση των προϊόντων της ζωικής παραγωγής. Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους, οι απόφοιτοι έχουν τις γνώσεις για να ηγηθούν κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων απασχολούμενοι είτε ως κτηνοτρόφοι ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες αγροτικής μικτής παραγωγικής εκμετάλλευσης (φυτικής-ζωικής) ή ως διαχειριστές μονάδας εκτροφής αγροτικών ζώων. Επίσης, τους παρέχεται η δυνατότητα εργασίας ως στελέχη επιχειρήσεων ζωοτροφών, εξοπλισμού μονάδων εκτροφής αγροτικών ζώων ή ως σύμβουλοι κτηνοτρόφων και αγροτικών συλλογικών οργάνων για θέματα εκτροφής των ζώων τους.

Εκπαιδεύσου στις βέλτιστες πρακτικές για την παραγωγή προϊόντων ζωικής παραγωγής, με σεβασμό στον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Οι σπουδαστές της ειδικότητας «Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων» εκπαιδεύονται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, για να είναι σε θέση να απασχοληθούν στη συναρμολόγηση, κατασκευή και επισκευή γεωργικών μηχανημάτων και των ηλεκτρονικών τους μερών, αλλά και στη χρήση των διαγνωστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό βλαβών σε γεωργικούς ελκυστήρες και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή. Κεντρικός άξονας της εκπαίδευσής τους είναι η παροχή της δυνατότητας να εκτελούν ορθά, αποτελεσματικά και με ασφάλεια όλες τις απαιτούμενες εργασίες επισκευής και συντήρησης, ώστε με την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, να είναι σε θέση να αναλάβουν με υπευθυνότητα τη διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε γεωργικές μονάδες ή σε δική τους επιχείρηση. Οι δραστηριότητες που είναι σε θέση να ασκήσουν ως επαγγελματίες αφορούν την επισκευή και συντήρηση του γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού, των αρδευτικών δικτύων, των συστημάτων της γεωργίας ακριβείας, από την οργάνωση ενός συνεργείου και της αποθήκης ανταλλακτικών έως και το εμπόριο των γεωργικών εργαλείων και των συστημάτων άρδευσης των αγρών. Επιπλέον, γνωρίζοντας τη λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ακριβείας, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των συνεχώς εξελισσόμενων συστημάτων των γεωργικών μηχανημάτων.

Μάθε να διαχειρίζεσαι ορθά, αποτελεσματικά και με ασφάλεια όλον τον γεωργικό εξοπλισμό και τα μηχανήματα των γεωργικών μονάδων.

chris