Το πολύχρονο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό έργο που παρέχει και η συνεχής προσήλωση στον εκσυγχρονισμό, απέφεραν στον Οργανισμό τη σημαντική διάκριση να αποτελεί τον μοναδικό διαπιστευμένο φορέα Erasmus+ στον τομέα της  αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας.

Με το Erasmus+ οι σπουδαστές και τα στελέχη των ΙΕΚ του Οργανισμού έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται αντίστοιχες δομές σε χώρες της ΕΕ με στόχο την απόκτηση εμπειριών, ανταλλαγή πρακτικών, ενίσχυση βασικών ικανοτήτων, ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, καθώς και την ένταξη νέων, καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Jan

Μία νέα πρόταση σπουδών

Τα έξι Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  με τις επτά τους ειδικότητες ανοίγουν τον δρόμο για ένα σίγουρο επαγγελματικό μέλλον στους ενδιαφερόμενους απόφοιτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και κάτοχους ισότιμων τίτλων, να υποβάλλουν αίτηση ή παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ΔΙΕΚ ως υποψήφιοι μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ συναφών τομέων κατατάσσονται στο Γ’ εξάμηνο των αντίστοιχων ειδικοτήτων. 

Η φοίτηση στα ΙΕΚ περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση τεσσάρων εξαμήνων, καθώς και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

Σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

Δημόσια Αγροτικά ΙΕΚ: Εκπαίδευση

Πιλοτικής κλίμακας παραγωγικές μονάδες που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις των ΙΕΚ, όπως τυροκομείο, οινοποιείο, εργαστήριο ξυλογλυπτικής, θερμοκήπια, προβατοτροφείο, αιγοτροφείο, βουστάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο κ.ά. 

Δημόσια Αγροτικά ΙΕΚ: Εκπαίδευση

Χώροι που περιβάλλουν τα ΙΕΚ, όπως αγροί, αμπελώνες, κήποι κ.ά. 

Μοναδικά σπουδαστικά προνόμια

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχει στους σπουδαστές του την υποστήριξη που χρειάζονται σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, δίνοντάς τους όλα τα απαραίτητα εφόδια για την εξέλιξη, αποκατάσταση και επιτυχία τους στον επαγγελματικό στίβο, σε δικές τους γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή στη γεωργική βιομηχανία-βιοτεχνία. Συγκεκριμένα, παρέχει: 

  • Υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση και κατάρτιση με σύγχρονες, καινοτόμες πρακτικές που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση   
  • Δωρεάν σίτιση και στέγαση σε όσους σπουδαστές πληρούν οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια 
  • Αναβολή στράτευσης  
  • Δωρεάν εκπαιδευτικά ταξίδια σε αντίστοιχες δομές της ΕΕ, μέσω του προγράμματος Erasmus+ 
  • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ), με την ολοκλήρωση της φοίτησης, η οποία δίνει στους απόφοιτους το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5), του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 
  • Μοριοδότηση στα Προγράμματα Νέων Αγροτών και απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης 
Red

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ
Επικοινωνήστε μαζί μας για το Δημόσια Αγροτικά ΙΕΚ

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρε

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.